woensdag 11 januari 2023

On our side

Dit vertrouwen brengt natuurljk een gevaar met zich mee, zoals de oude Bob Dylan-klassier With God On Our Side duidelijk maakte: 'You don't count the dead when God's on your side' ('je telt de doden niet als God aan jouw kant staat'). Deze identificatie met onze incrowd geeft ons het warme gevoel ergens bij te horen. Dat motiveert ons tot veel opoffering voor ons. Maar ditzelfde gevoel van identificatie kan verzuren tot onverdraagzaamheid, haat en zelfs geweld jegens hen. En dezelfde gemakkelijke zwart-wit-antwoorden die ons zo troostten en geruststelden, kunnen later arrogant, naïef, ontwetend en zelfs schadelijk blijken te zijn als we niet op de juiste tijd verder gaan, de eenvoud voorbij.

Uit: McLaren, Brian. Naakte spiritualiteit. Leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden, vertaling: Truus van der Meiden, (Amersfoort: Uitgeverij Brandaan, eerste druk, 2022), p. 47

Geen opmerkingen:

Een reactie posten