zondag 6 oktober 2013

Israël-zondag

De eerste zondag van oktober is traditioneel de Israël-zondag binnen de protestantse kerken. Als christenen wordt een dag lang stilgestaan bij de betekenis van het uitverkoren volk van God. Goed om daar over na te denken: het houdt ons Jezus-volgers scherp over de religie waar wij uit voortkomen.
We kennen de voorbeelden van joden die christen zijn geworden. Ook kennen we de Messiasbelijdende joden: joodse gelovigen die Jezus als de Christus belijden (niet te verwarren met de andere Messiasbelijdende jonden, die de Verlosser nog verwachten).
Eén van de meest bekende joodse christenen is misschien wel Bob Dylan. Hoewel zijn religieuze zoektocht een intense zoektocht was. Geboren in een joods gezin. Op de achtste dag besneden en zijn Hebreeuwse naam Shabetai Zisel ben Awraham gekregen. Bar mitswa gedaan.
Aangesloten bij de protest-generatie. Na zijn motorongeluk in de Engelse ‘Statenvertaling’ gedoken. Religie vaarwel gezegd, maar eind jaren zeventig in een hotelkamer in Tucson, Arizona, bekeerd tijdens of na een ontmoeting met Jezus. Daarna weer teruggekeerd tot het judaïsme, met een keppeltje bij de Klaagmuur.
Opgetreden voor de paus. En religieus doordrenkte teksten naarmate de dood dichterbij komt.
Dylan is de verpersoonlijking van de scheidslijn tussen het jodendom en het christendom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten