zondag 15 mei 2016

I have already confessed... of: Pinksteren

Eerste Pinksterdag 2016, net als in 2005 is deze dag 15 mei van het jaar. Pinksteren is, net als Pasen en Hemelvaart, een feestdag met een jaarlijks wisselende dagdatum. Dit jaar valt het vroeg, in andere jaren valt Pinksteren (en Pasen en Hemelvaart) later in het jaar. Het zou aan mij voorbij zijn gegaan dat Pinksteren dit jaar op 15 mei valt, net als in 2005 – ware het niet dat ik de Eerste Pinksterdag 2005 Openbare Geloofsbelijdenis deed.
Bijzonder, natuurlijk.
Maar net zo bijzonder is dat ik in 2014 met Pinksteren werd bevestigd in het ambt als ouderling. Toen was Pinksteren “laat”: de christelijke feestdag viel toen in het eerste weekend van juni. Bijzondere toevalligheden, de bevestiging met Pinksteren. In dit geval kun je echt spreken van een toevalligheid, een gebeurtenis 'bij geval'. Hoewel ik Zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus volledig onderschrijf, vermoed ik dat we Gods leiding niet per se bij zulke gelegenheden erbij moeten slepen.
Enfin.
Pinksteren. Een royaal feest. De huiskamervraag is of Dylan een tekst heeft dat over Pinksteren (Penteocoast) gaat. Ik vrees van niet, maar laat me graag inlichten als iemand wel een Dylanesk Pinksterlied heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten