vrijdag 13 mei 2016

Dylan's spiritualiteit

Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast is hij gespecialiseerd in protestantse mystiek. Ter gelegenheid van Dylan's 75e verjaardag, heeft Bras een boekje geschreven over de spiritualiteit van Dylan. Dat doet de dominee aan de hand van vier thema's: profetisch protest, hoe te leven?, jood en christen en afsluitend De liefde en de dood.
Een dun boekje, maar inhoudelijk staat 'The answer is blowing in the wind – de spiritualiteit van Bob Dylan' prima. Behalve wat tekstuele foutjes (het bekende lied van Dylan heet “Blowin' in the wind”, en wat interpunctie-zaken), is het een uitstekend leesbaar boekje – met nog geen veertig pagina's.
Het leuke is dat Bras de zanger neerzet als een heuse oudtestamentische profeet, in de traditie van Amos: Ik was geen profeet, en ik was geen profetenzoon; maar ik was een ossenherder, en las wilde vijgen af (Amos 7: 14). Net als de profeten neemt Dylan het op voor de zwakkeren in de samenleving, waarmee hij zich ook identificeert. Dylan staat tegelijk ook in de rijke Amerikaanse traditie van literatuur, muziek en religie – zaken waar Dylan graag en veel uit put.
De belangrijkste bijdrage van Bras' boekje is wel dit, dat het een aanzet is om opnieuw te duiken in de spiritualiteit van Dylan. Bras geeft geen sluitend verhaal, laat veel open, maar de voorganger geeft wel een mooie richtingwijzer voor het religieuze gesprek over Dylan's teksten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten