donderdag 4 juni 2015

William Blake

Op de elpee Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser van Boudewijn de Groot staat het liedje De Kleine Schoorsteenveger. Het zou een niemendalletje zijn gebleven (nog geen anderhalve minuut lang), als ik niet de naam van William Blake zag staan. 'Schoorsteenveger' is namelijk een vertaling van The Chimnysweeper van Blake, vertaald door Ruud Engelander.
Blake is ook de dichter van Auguries Of Innocence, waar de volgende zinnen in voorkomen:

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour

Volgens Ernst Jansz, die twaalf teksten van Bob Dylan in het Nederlands heeft vertaald, zouden deze regels de inspiratie kunnen zijn van Dylan's Every Grain Of Sand. Zou kunnen, maar Jansz zegt er volledigheidshalve bij dat het waarschijnlijker is dat psalm 139 de aanleiding is voor deze semi-gospel van Dylan:

Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

Dylan schreef Every Grain Of Sand in 1981, bijna twee decennia nadat hij The Times They Are a-Changin' schreef. Dat liedje is door Lennart Nijgh vertaald als Er Komen Andere Tijden, uitgevoerd door dezelfde Boudewijn de Groot.
Zo zijn we weer terug bij het begin. Sommige cirkels zijn klein.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten