zondag 11 augustus 2019

The Titanic was sinking

The watchman he lay dreaming
As the ballroom dancers twirled
He dreamed the Titanic was sinking
Into the underworld

© Bob Dylan, 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten