dinsdag 17 maart 2020

Jesaja 53

Corona grijpt om zich heen. Openbare bijeenkomsten worden zo goed als afgelast: horeca-gelegenheden zijn dicht, werknemers werken thuis, onderlinge afstand is vanaf minimaal anderhalve meter én kerkdiensten worden niet meer in kerkgebouwen gehouden.
Ook de optredens van Bob Dylan, volgende maand in Tokio en Osaka, zijn geannuleerd. Noodzakelijk? Misschien niet, maar goed is het wel. Je moet het lot niet tarten.
Ik moet deze dagen denken aan Jesaja 53, over de lijdende knecht. Over het schaap dat ter slachting wordt gebracht, het lam dat stil is voor haar scheerders. Maar óók de man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. "Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd".
Het is deze profetie die Dylan aanhaalt in een van zijn mooiste liedjes, Red River Shore. Dat laatste couplet, met die aangrijpende eerste regels: 

Now I heard of a guy who lived a long time ago
A man full of sorrow and strife
That if someone around him died and was dead
He knew how to bring him on back to life

Woorden van troost en hoop in deze dagen van corona en crisis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten