zondag 27 maart 2016

It's Eastertime, two

Het is vandaag Easter Sunday, het jaarlijkse feest van de opstanding van Jezus Christus. De dominee preekte vanmorgen over de opstanding uit het evangelie van Johannes. Het is deze discipel, waarvan de evangelist zegt dat Jezus hem lief had. Johannes is ook de evangelist, die met zijn broer Jakobus en met mede-leerling Simon Petrus bij een aantal essentiële momenten in Jezus' leven aanwezig was. Zoals bij de verheerlijking op de berg, maar ook bij de het bidden in Getsemané, waarbij Jezus bloed zweette.
Van de vier evangelie-schrijvers (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes), is de laatste de meest filosofische van het kwartet. Hij begint zijn geschiedschrijving over het leven van Jezus met die beroemde proloog: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Vervolgens zet Johannes uiteen wat dit precies betekent, over dat God onder ons heeft gewoond. Verderop in dit evangelie schrijft Johannes veel over de betekenis van het leven van Jezus, die Zichzelf op één lijn stelt met de Vader (onder meer met zijn bekende 'Ik ben...'-uitspraken).
Johannes schetst na de opstanding het verhaal van Maria en Jezus in de tuin, de tuin van Jozef van Arimatea, waar het lichaam van Jezus was gelegd. Het graf is leeg; in de tuin komt Maria een man tegen waarvan ze vermoedt dat het de tuinman in. Ze vraagt hem waar hij het lichaam van Jezus heeft gelegd, zodat ze deze kan meenemen. Pas als Jezus tegen haar 'Maria!' zegt, herkent ze Zijn stem.
Deze scene wordt op schitterende wijze aangehaald in Ain't Talkin', het laatste couplet:

As I walked out in the mystic garden
On a hot summer day, hot summer lawn
Excuse me, ma'am I beg your pardon
There's no one here, the gardener is gone

Misschien houdt Dylan wel van Johannes de Evangelist. Het nummer Roll On, John (van Tempest), gaat volgens veel Dylan-fans over John Lennon van The Beatles; Kees de Graaf houdt er een andere lezing op na en zegt dat dit lied gaat over de apostel Johannes, die op Patmos de Openbaring van Jezus Christus krijgt.
Tot zover voor dit moment. Het draait deze Eerste Paasdag niet zozeer om ons, mensen. Het gaat om wie de mensheid heeft gered.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten