maandag 5 september 2022

Batseba

De dominee van dienst preekte zondagmiddag onder meer over de geschiedenis van koning David en Batseba. Het is die geschiedenis waarbij de koning de man van Batseba 'toevallig' laat ombrengen, zodat hij rustig met de schone dame in kwestie kan trouwen. En vooral kinderen krijgen.
Het is het verhaal dat de profeet Natan de vorst ter verantwoording roept, met een parabel. Als de monarch een analyse en oordeel velt over de hoofdpersoon uit de gelijkenis, spreekt Natan de legendarische woorden "Gij zijt die man!" uit.
Bob Dylan is nooit ver weg. Ik moest zondagmiddag denken aan het lied Thunder on the mountain uit 2006. Je ziet het voor je, hoe het volk Israël tijdens de exodus door de woestijn zich bij de berg Horeb verzamelde. Om daar de Tien Woorden, de tien geboden aan te horen. Als dat gebeurt, dondert het op de berg. Bliksem onderstreept Gods grootheid.
In Dylan's song zit die ene zin: Shame on your greed, shame on your wicked schemes. Dylan's parafrase van de geschiedenis van David, Natan en Batseba. Koning, profeet, schoonheid. Schaam je de ogen uit je kop, David.
De preek ging niet in op Dylan's eigen versie. Overigens wel een mooie preek. Maar dat voor een andere gelegenheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten