zaterdag 9 december 2017

Joop Bekkema

Ruim twee weken geleden hadden we in Friesland een aantal gemeenteraadsverkiezingen. Een paar maanden eerder dan de landelijke sessie in maart, waarbij de reguliere verkiezingen gepland staan. In mijn provincie hebben we te maken met herindelingen, waarbij de nieuwe gemeenten vanaf 1 januari 2018 van start gaan. En ter voorbereiding op die nieuwe gemeenten, zijn de verkiezingen gehouden.
Zo mochten ook de inwoners van Franeker naar de stembus. In de huidige 'demissionaire' college van b&w, maakt Joop Bekkema ook deel uit. Bekkema is wethouder namens GemeenteBelang en heeft in zijn portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling, Structuurvisies, Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Milieu (w.o. Omrin), Gemeentewerken, Beheer & Uitvoering, (w.o. openbare verlichting en riolering), Beheerplannen. Projecten: Franeker Zuid en Kanaalzoneplannen.
Bekkema neemt afscheid van de politiek. Hij heeft nu meer tijd voor de Stichting Jokerman, die het werk van Dylan meer bekendheid wil geven. In de Leeuwarder Courant van afgelopen dinsdag staat een artikel over afscheid nemende politici, waarbij ook Bekkema aan het woord wordt gelaten.
Het artikel staat ook op internet, maar je kunt deze alleen lezen als je bent ingelogd. Hoewel, die betaalmuur is te omzeilen. Als je het hele artikel online wilt lezen, kopieer dan de kop van het verhaal in de zoekmachine Google, en het hele artikel kun je in zijn volledigheid terug vinden.
Bob Dylan is geen politiek, hij zal dus niets te doen hebben met GemeenteBelang Franekeradeel. Maar dat maakt ook niet uit. Waar het om gaat, is om het werk van de Nobelprijs-winnaar meer bekendheid te geven. Daar gaat het om, en als dat middels zo'n afscheidsverhaal gebeurt, is dat mooi meegenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten