zondag 3 december 2017

Advent 2017 #1

Psalm 14 is een Adventspsalm, zo hield de dominee vanmorgen zijn gehoor voor. Dat komt door het laatste gedeelte uit dit lied. In het laatste vers (vers 7) dicht koning David: Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Dat is Advent, verwachting, hoop op wat nog komen gaat.
Verder gaat het in deze psalm over 'dwazen', die denken dat er geen God is. Huub Oosterhuis vertaalt het in zijn 150 Psalmen Vrij als 'niksers, leefhoofden, blindgangers'. En ik heb Oosterhuis hoog zitten, zeker als het gaat om zijn poëzie.
Even verderop heeft David het in zijn psalm over de afgedwaalden. Allen zijn zij afgedwaald, allen ontaard, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) het verwoordt, geen van hen deugt, niet één. De Statenvertaling zegt het in dit derde vers als volgt: Zij allen zijn afgeweken; tezamen zijn zij stinkende geworden; er is neimand die goed doet, ook niet één.
Bij deze zin moet ik denken aan Ain’t No Man Righteous, No Not One, geschreven voor Slow Train Coming. Het eerste couplet is als volgt:

When a man he serves the Lord, it makes his life worthwhile
It don’t matter ’bout his position, it don’t matter ’bout his lifestyle
Talk about perfection, I ain’t never seen none
And there ain’t no man righteous, no not one

Dit nummer was tot afgelopen november 'unreleased' en circuleerde enkel op bootleg-materiaal. Bij de release van Trouble No More, aflevering 13 uit Dylan's Bootleg Series, verscheen het nummer in tweevoud – op de schijfjes 2 en 3. Zou Dylan ook aan Advent hebben gedacht, toen hij dit nummer schreef?
Ongetwijfeld heeft hij Psalm 14 onder handbereik gehad. Als joods jongetje heeft hij bar mitwah gedaan, dus hij kende het Oude Testament behoorlijk goed. En die verwachting van de komende Verlosser zal hij beslist kennen. Al is het maar als cultureel erfgoed.


De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

De tekst van And there ain’t no man righteous, no not one komt uit The Lyrics. Bob Dylan, onder redactie van Christopher Ricks, Lisa Nemrow en Julie Nemrow.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten