zondag 10 december 2017

Advent 2017 #2

I can hear a sweet voice gently calling
Must be the Mother of our Lord
Listen to that Duquesne whistle blowin’
Blowin’ like my woman’s on board

Dat gezegd hebbende, stond Opwekking 518 op de liturgie, om deze tweede Adventszondag te worden gezongen. Zoals de evangelische tekstschrijvers graag doen om hun publiek te verbreden naar wat Bijbelvaste christenen, voegen ze bij elk van hun liederen een Bijbeltekst toe. Bij dit nummer, Heer, U doorgrondt en kent mij, is dat psalm 139.
Opwekking 518 is dus een 'eigentijdse bewerking' van psalm 139. Wel een vrij beperkte uitwerking, overigens. Maar dat geheel terzijde. Het is immers Kerst, het oude verhaal verbindt ons mensen met elkaar (bedankt, Jostein Gaarder!). Maar als het gaat om psalm 139, kom ik er niet onderuit. Een veel betere en mooie bewerking van dit oudtestamentische lied komt van Bob Dylan – uiteraard.
Het gaat bij Dylan om zijn gospel Every Grain Of Sand, waarbij ik voor de link met psalm 139 wordt geholpen door de vertaling en verantwoording van Ernst Jansz. De openingszinnen verwijzen mogelijk naar een gedicht van William Blake, Auguries of Innocence:

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour

Of is het eerder een verwijzing naar Psalm 139: 17 en 18:

Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar meer, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u.

In hetzelfde A-gedeelte gaat het over de morals of dispair. Jansz: “Ik las: these are the morals of dispair: 'let us eat and drink, because tomorrow we will die.' (1 Cor. 15: 32).
Dat zijn dat dus: de regels, de wetten van wanhoop.
De raad om te leven wordt trouwens door Jezus zelf gegeven: 'Be of good cheer, thy sins be forgiven thee' (Mat. 9: 2). De Bijbel is soms wijzer dan zij die haar interpreteren.
Immers, het idee bij vele gelovigen, dat good cheer een nevenverschijnsel is van wanhoop, is in mijn ogen een gevolg van het feit, dat geloofsbelijdenis over het algemeen voortkomt uit diezelfde wanhoop, getuige dit lied.”
Het lied eindigt in de oorspronkelijke tekst met

I am hanging in the balance of the reality of man
Like every sparrow falling, like every grain of sand

Dat is ook wat Jansz vertaald. Hij gaat hier voorbij aan de alternatieve tekst, zoals die te horen is in de vertolking op The Bootleg Series Vol. 1 – 3 , en zoals Emmylou Harris het zingt in haar versie van 'Every Grain'. Zoals Dylan het zelf ook live zingt:

I am hanging in the balance of a perfect, finished plan
Like every sparrow falling, like every grain of sand

Desalniettemin, schrijft Jansz in een ps in zijn verantwoording aan 'Lieve H.!': “Pas onlangs, bij de opnames in de studio, drong de strekking van het lied eerst goed tot mij doo. Ik bevond mij in een crisis. De vertaling bleef overeind.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten