maandag 12 april 2021

Islam

We beginnen op school met een nieuw lesblok. Onderdeel is het vak Islam History, Sources and Practices. We hebben al wat moeten lezen van te voren. Onwillekeurig denk ik aan die strofe uit Precious Angel:

Sister, lemme tell you about a vision I saw
You were drawing water for your husband, you were suffering under the law
You were telling him about Buddha, you were telling him about Mohammed
in the same breath
You never mentioned one time the Man who came and died a criminal’s death

Ik vermoed dat dit niet ter sprake komt in Groningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten