zondag 18 oktober 2020

Apostelkind

Renske Doorenspleet publiceerde onlangs het boek Apostelkind, over haar jeugd binnen het Apostolisch Genootschap. Een gesloten gemeenschap, dat strikt gescheiden van de maatschappij opereerde. Aan het slot van haar boek, beschrijft Doorenspleet de nieuwe religieuze bewegingen (NRB), waarin het onder meer gaat over emotioneel misbruik.
"De dader heeft vaak een narcistische persoonlijkheid en houdt van 'gashlighting': hij ontkent feiten, verspreidt onjuiste informatie en zaait verwarring om zo zelf de touwtjes stevig in handen te kunnen houden," aldus de auteur. Ik zit plots bij The Gaslight Tapes, de 3lp van Dylan's eerste gebootlegde optreden.
Niet veel later schrijft Doorenspleet: "Ex-leden kunnen terugvallen in de denkwijze en gevoelswereld van de achtergelaten groep ('floating') en hebben daardoor concentratieproblemen of angst om gek te worden." Floater. Too much to ask. Mensen met floaters (mouches volantes) zien 1 of meerdere vlekken voor hun oog zweven. De vlek in de oog beweegt mee en beweegt typisch ook een beetje na. Afhankelijk van waar de floater zit heb je er meer of minder last van. Aan veel floaters kun je wennen, sommige floaters blijven erg hinderlijk.
Het is mijn eigen geest die deze verbanden legt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten