zondag 14 augustus 2016

Hoe talrijk...

Vanmorgen de eerste reguliere kerkdienst in mijn eigen gemeente meegemaakt. De eerste dienst na een mooie week van E&R in Paasloo. Het is altijd goed om weer in je thuisgemeente te komen. Eén van de gezongen liederen vanmorgen, was psalm 139. We zongen het berijmde vers 8. De berijming betreft de Bijbelverzen 17 en 18:
Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar meer, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u.
Deze woorden zouden volgens Ernst Jansz ten basis liggen voor het indrukwekkende lied Every Grain Of Sand. “Het idee bij vele gelovigen, dat good cheer een nevenverschijnsel is van wanhoop, is in mijn ogen een gevolg van het feit, dat geloofsbelijdenis over het algemeen voortkomt uit diezelfde wanhoop, getuige dit lied,” aldus Jansz.
Een geloofsbelijdenis, voortkomend uit wanhoop. Geen betere plek dan dit te erkennen in de kerk, de plek bij uitstek voor wanhopigen en hun geloofsbelijdenis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten