zondag 5 januari 2020

Ik ben

De dominee preekte naar aanleiding van de tekst uit Exodus 3. Het is het verhaal van de brandende braamstruik. Over dat God zich aan Mozes bekend maakt met die feitelijk onvertaalbare naam JHWH. Ik ben, ik ben die er zijn zal, ik 'gebeurt'.
Maar bij het horen van de naam dacht ik aan John Wesley Harding. Het album dat Dylan op de valreep van 1967 nog op de markt bracht. Het is het titelnummer, een verwijzing naar een soort Robin Hood-achtig figuur. Met een album vol outlaws, zwervers, immigranten, boodschappers en heiligen met een oudtestamentische moraal. Sommige mensen beweren dat de Godsnaam verborgen zit in de naam van de 'hoofd-outlaw'.
JoHn Wesley Harding, je ziet de letters J-H-W-H verstopt in de naam. Het zou kunnen. Waarom niet?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten